Projekt Nové nanostruktury pro inženýrské aplikace umožněné kombinací moderních technologií a pokročilých simulací

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008396

Termín realizace: 9/2018 až 12/2022

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je pomocí kombinace prediktivních simulací a nových plazmových technologií nalézt optimální materiály pro tři okruhy aplikací: obráběcí nástroje, samomazné vrstvy a biokompatibilní slitiny.

Projekt spojuje prediktivní simulace s novými technologiemi přípravy povlaků a povrchových úprav, což umožní najít optimální řešení pro vybrané aplikace. Cílem projektu je poskytnout funkční povlaky pro špičkové obráběcí nástroje, povlaky s nízkým třením pro automobilový a letecký průmysl a materiály odolné proti opotřebení se specifickými optickými vlastnostmi.

Nanášení povlaků pomocí plazmových metod je jedním z nejrychleji rostoucích segmentů trhu. Nedávno komercializovaná technologie založená na HiPIMS (high-power impulse magnetron sputtering) představuje skokovou změnu oboru a otevírá dosud nedostupné způsoby navrhování nových povlaků. Vysoce přesné laserové obrábění a texturování povrchu, které se stále rychleji šíří z laboratoří do průmyslu, mohou při kombinaci s vývojem povlaků představovat výrazné zlepšení parametrů povlakovaných součástek. Projektový tým těží z kombinace špičkového výzkumu na světové úrovni podpořeného vývojově orientovaným průmyslem, což poskytne jedinečná řešení pro příslušná průmyslová odvětví.

Informace o projektových partnerech:

  • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická (žadatel projektu)
  • Šlechta a.s.

Tento projekt registrační číslo je spolufinancován Evropskou unií.